Elokuun koeammuntojen aikataulu Tuusulan Ilotulitustehtaalla

Facebook-icon Twitter-icon LinkedIn-icon Flickr-icon Instagram-icon Youtube-icon Vimeo-icon

Hiilineutraalit ilotulitteet

Ilotulitteet

Juhlat

Turvallisuus

Hiilineutraalit ilotulitteet

Kaikki ilotulitteiden hiilidioksidipäästöt on kompensoitu ja Suomen Ilotulitus on nyt hiilineutraali.

Hiilijalanjäljen määrittämisessä käytimme Suomen Ympäristökeskuksen ja VTT laskentakaavoja. Luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi laskelmat tarkistutettiin vielä ulkopuolisella asiantuntijalla, CO2 Esto Oy:llä.

CO2 Esto Oy oli toteuttanut Lahden kaupungille laskelmat "Hiilineutraali uuden vuoden juhla" -tapahtumaan vuodenvaihteessa 2019-2020, jossa osana oli myös ilotulitusnäytöksen hiilidioksidipäästöt. www.co2esto.com

Suomen Ilotulituksen hiilijalanjäljen mittaus alkaa Kiinasta Shanghain satamasta ja päättyy siihen, että tuotteet käytetään Suomessa. Eli lyhentäen logiikka on, että kaikki se mitä yhden vuoden aikana maahantuodaan, myös ammutaan ja tästä kokonaisuudesta syntyvä hiilidioksidipäästö yhdessä yhtiön muun toiminnan kanssa muodostavat vuosittaisen hiilijalanjäljen.

Tosiasiassa kaikki maahantuotuja tuotteita ei myydä eikä käytetä saman vuoden aikana, mutta totesimme, että tämä yleistys ei ainakaan aliarvioi syntyviä päästöjä.

Yhtiömme CO2-päästöt ovat vuonna 2021 yhtensä noin 412 tonnia. Tämä voi äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta jos sitä vertaa esimerkiksi yhden suomalaisen henkilön aiheuttamaan CO2-päästöön (10,3 tonnia, Sitra), niin se tarkoittaa 40 henkilön vuosipäästöjä. CO2-päästöt nousivat hieman vuoden 2020 lukemista, koska maahantuotujen ilotulitteiden määrä kasvoi.

Ulkomaan ja kotimaan logistiikan hiilidioksidipäästöt: 85%

Ilotulitteet valmistetaan Kiinassa ja toimitetaan Suomeen rahtialuksilla ja merikonteilla. Merikontti matkaa Kiinasta Suomeen yli kuukauden ja matkaa kertyy yli 21000 km. 

Tämän lisäksi Suomi on laaja maa, jossa välimatkat ovat pitkiä. Esimerkiksi matkaa Lohjan varastoilta pohjoisimpaan myyntipisteeseemme Ivaloon tulee 1139km. Kotimaan toimituksissa käytämme suurelta osin Postia, joka kompensoi päästönsä oman ohjelmansa mukaan.

Näistä syistä logistiikan osuus meidän hiilijalanjäljestä on peräti 85%. Toimintamme näiltä osin vastaa mitä tahansa tuotetta Kauko-idästä maahantuovaa ja myyvää tukkuliikettä.

Liiketoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt: 10%

Liiketoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt koostuvat mm. kahden toimipaikan toimistojen ja varastojen lämmityskuluista, työmatkoista, jätehuollosta ja muusta yleisestä liiketoiminnasta. Tuusulan tehtaan öljylämmityksestä luovuimme jo viisi vuotta sitten ja kehitämme toimintaamme mm. parantamalla valaistusta led-valoilla.

Ilotulitteiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt: 5%

Julkisuudessa annetaan usein mielikuva siitä, että ilotulitteet ovat merkittäviä saastuttajia ja ilotulitteista aiheutuvan savun ajatellaan olevan myrkyllistä. Totuus kuitenkin on aivan toinen. Kiellettyjä raskasmetalleja ilotulitteissa ei saa olla ja tätä valvotaan EU-tasolla. Savusta aiheutuvat pienhiukkaspäästöt ovat hyvin paikallisia ja nopeasti ohimeneviä. Pahempia päästöjä aiheuttavat esimerkiksi maastopalot, tiepöly tai vaikka puukiukaan lämmitys.

Ilotulitteiden hiilidioksidipäästöt ovat erittäin pienet myös siitä syystä, että ilotulitteiden palavassa massassa (mustaruuti) on hapetin mukana, eikä palamisreaktiossa se yhdy ilmakehän hapen kanssa. 

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Päästöjen määrittämisen jälkeen jää edelleen tehtäviä. Ensinnäkin on syytä läpikäydä kriittisesti toimitusketjua ja arvioida löytyykö toimintatapojen muutoksia, joilla hiilijalanjälkeä voitaisiin muuttaa. Esimerkiksi saammeko pakkauskokoja muuttamalla pakattua tuotteet tiiviimmin merikontteihin tai voimmeko vähentää täydennystoimitusketoja myyntipisteisiin ennustamalla paremmin myyntiä, valikoimajakaumaa ja alkutoimituksen suuruutta.

Vasta tämän jälkeen voi lähteä metsästämään soveltuvia kompensaatiotapoja ja kohteita. CO2-kompensaatiomarkkina on osin vielä järjestäytymätön, joten oikean kumppanin ja sitä kautta luotettavien kompensaatiokohteiden valinta on tärkeä vaihe. Haimme oppia mm. Ilmastopaneelin raporteista ja  Suomen Ympäristökeskukselta. Lopulta valitsimme kompensaatiokumppaniksemme Green Carbon Oy:n, jolla oli tarjottavanaan standardoituja kompensaatiokohteita. Suomen Ilotulituksen kompensaatiokohteiksi määrittyivät 50 %:n verran standardoitua kotimaista metsitysprojektia (hiilinielu) ja 50 %:n verran kansainväliseen Gold standardiin perustuvaa tuulivoimahanketta. www.greencarbon.fi

Jaa artikkeli:

Haluan lisätietoja ilotulitusnäytöksen ostamisesta